โครงการ ProSMEs "Smart Software for Smart SMEs" เพื่อให้ SMEs มีโอกาสได้ใช้ซอฟท์แวร์ที่มีคุณภาพ จึงมีนโยบายให้ SMEs ทั่วประเทศ ได้ใช้ซอฟท์แวร์ฟรี 2 ปี โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น

  • Prosoft myAccount

    โปรแกรมบัญชี สำหรับธุรกิจ SMEs ในราคาที่เหมาะสมเป็น Small Business Accounting Software เพื่อการทำบัญชีได้อย่างละเอียดทุกขั้นตอนช่วยประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากและประหยัดทรัพยากรบุคคล ในการทำงานได้เป็นอย่างดี

Prosoft myAccount

Prosoft HR-Pro

 

กรุณารอซักครู่